Tuesday, February 13, 2007

Med øks og pilk på isen


(Sølvi er svært så nøgd med ein flott seibiff)

Å isfiske på Syltefjorden er det kjekkaste eg har gjort på lenge! Og jammen fekk eg ikkje akkurat den torskejævelen eg hadde ynskt meg òg. Dessutan fekk eg ei sild. Og ein knurr.
Så eg lunnja slett inkje, nei!
(Eg vart pirvill og gjekk ned i kneståande av heile greia)

Sunday, February 11, 2007

små under

tynne fjør veks opp av isen

Friday, February 09, 2007

Love isBerrfrosten heldt seg i vekevis.Vatnet fekk hud og fraus til eit matt auge midt i dalen.Etter ei stund tok det til å buldre og rope frå djupe sprekker som flerra den glatte flata. Lyden slo mot fjellsidene drog seg oppover klovene, sirkla langs fjella i rullande bølgjer.Eg snøra skeissene. Isen dunka og skalv under meg, kroppen rykkte til og ville kaste seg mot land, sjølv om eg godt visste det var eit velsigna teikn: Isen lokka. No kunne han bere alt. Kva det enn skulle vere kunne han bere no. Det tok til å skumre. Mørkret lysna lyden.
Eg syntest så tydeleg eg høyrde eit hjarte.


Endeleg skøyteis!