Wednesday, May 30, 2007

Himmel og hav


Eg trur på sommaren
Tuesday, May 22, 2007

Kveld

Sov på min arm!
Natten gömmer
under sin vinge
din blossande kind.
Lycklig och varm
snart du drömmer,
flyr mig i drömmen
som våg flyr vind.
Slumra min vän!
Natten skrider.
Kärleken vaktar dig
ömt och tyst.

E.Taube

Monday, May 21, 2007

Vesle vidunder


Svala og Tindra