Thursday, September 07, 2006

kviskringa heilt til slutt(Kjærleik I)

Det ligg ei hinne utan på hjartet
det er ho som held det samla
Ho er det siste som rotnar
i kistene våre
Denne kviskringa heilt til slutt

4 comments:

Moon said...

Mrrr, så fint Hilde, den kviskrande hinna ser eg tydeleg.

Anonymous said...

Du skriv så vakkert, du veit at orda dine treff meg. Ta hand om deg, min ven!

Hilde said...

Takk, mine kjære!
Stundom må ein skrive kjærleiksdikt, veit de.

*** said...

hm. kjærleiksdiktaren, min. du er så fin på bilda, óg. glad i deg, vennen min.