Sunday, August 28, 2005

HaustI den fyrste minneboka til mi kjære syster, står det slik:

Marte min ven
No er det haust

Helsing Hilde 5 år

Og slik er det, mine vener: no er det haust.
Her er haustteikna mine:
  • Ei korg full av gul kantarell
  • Det susar i fjella : Full storm ved Stad
  • Hjortekolla tek med seg kalven på innmarka
  • Det raslar i blad når ein går i lauvskogen
  • Saudene trekkjer ned frå fjellet